Krok: 1/4

1. Osobné údaje a kontaktné informácie

2. Výber platby

>

3. Platba

>

>

4. Dokončenie

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Potvrdené, prechádzam na platbu.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Registrácia:
Tantric Body De-armouring & Energy Orgasm

  • Zmluvné podmienky: Objednávka účasti na retreate je platná po zaplatení zálohy kurzovného vo výške 188€. Kurzovné je splatné do 8 dní od prihlásenia sa na retreat. Číslo účtu  na zaplatenie: SK26 8330 0000 0025 0173 7683 Fiobanka. Do správy pre prijímateľa uveďte meno prihlásených osôb. Zaplatením kurzovného vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že od vás neobdržíme platbu do 8 dní od prihlásenia, sme oprávnení vašu prihlášku zrušiť a miesto poskytnúť ďalším záujemcom. V prípade zrušenia vašej objednávky 30 alebo menej dní pred začiatkom objednaného retreatu sa zaväzujete uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy. V prípade, že nechcete zaplatiť zmluvnú pokutu môžete za seba  poslať náhradníka. Od prvého dňa začatia retreatu, v jeho priebehu, alebo po jeho skončení odpadá akýkoľvek nárok na vrátenie zaplateného kurzovného.

andrewbarnes.info@gmail.com;